لطفا کمی صبر کنید

گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری ترکیه و آذربایجان

رؤسای جمهوری ترکیه و آذربایجان به صورت تلفنی به گفتگو پرداختند.