لطفا کمی صبر کنید

بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای ATR در فرانسه

سازمان هواپیمایی کشوری از بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای ATR در کشور فرانسه خبر داد.