لطفا کمی صبر کنید

برافراشته شدن پرچم سوریه در ۲ شهرک غوطه شرقی

نیروهای ارتش سوریه در ادامه عملیات پیشروی خود در غوطه شرقی دمشق، امروز موفق شدند بر ۲ شهرک «سقبا» و «حموریه» تسلط یابند.