لطفا کمی صبر کنید

نمایندگان از طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان حمایت کنند/حساب غارتگران از پاکدستان نظام جدا می‌شود

وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامى گفت: امیدوارم نمایندگان با هر نگاه سیاسی از طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان حمایت کنند.