لطفا کمی صبر کنید

آخرین دستاوردهای محققان سپاه به نمایش گذاشته شد

آخرین دستاوردهای محققان سپاه در نمایشگاهی در تهران، با حضور جانشین فرمانده کل سپاه به نمایش گذاشته شد.