لطفا کمی صبر کنید

وزیر دفاع دو اصله نهال درجوار مزار مطهر شهدای گمنام غرس کرد

امیر سرتیپ حاتمی دو اصله نهال در ستاد وزارت دفاع غرس کرد.