لطفا کمی صبر کنید

جشنواره «فجر رشد» سپاه افتتاح شد/ نمایش آخرین دستاوردهای فناورانه

جشنواره «فجر رشد» سپاه برای نمایش جدیدترین دستاوردهای فناورانه سپاه پاسداران افتتاح شد.