لطفا کمی صبر کنید

درگیری دو نماینده بر سر استیضاح حجتی

اعلام وصول طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در جلسه امروز پارلمان حاشیه ای را به همراه داشت.