لطفا کمی صبر کنید

نمایندگان با تعیین شروط برای معرفی وزرا مخالفت کردند

نمایندگان مجلس با اصلاح ماده ای از آیین نامه داخلی برای تعیین شروط جهت معرفی وزرا به مجلس مخالفت کردند.