لطفا کمی صبر کنید

نیازمند قدرتی درون زا هستیم/نباید مصرف کننده علم باشیم

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: ما متوجه شدیم که برای بقا نیازمند قدرتی درون زا هستیم؛ ما نباید مصرف کننده علم و محصولات دیگران باشیم.