لطفا کمی صبر کنید

مدارس تا آخرین روز سال فعال خواهند بود

وزیر آموزش و پرورش در خصوص تعطیلی پیش از موعد مدارس گفت: با توجه به تعطیلات مکرر مدارس در سال جاری، مدارس تا آخرین روز سال دایر خواهند بود.