لطفا کمی صبر کنید

مخالفت کمیسیون اصل نود با انتقال جعبه سیاه به فرانسه

عضو کمیسیون اصل نود از مخالفت این کمیسیون با انتقال جعبه سیاه هواپیمای تهران- یاسوج به فرانسه خبر داد.