لطفا کمی صبر کنید

انتقاد یک نماینده از حقوق حداقلی کارگران

یک عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: بحث محاسبه حقوق کارگران همواره از موضوعات حائز اهمیت در شورای کار بوده است اما تفاوت فاحش نرخ تورمی اعلامی از سوی دولت و تورم قابل لمس در سطح جامعه باعث آسیب زیادی به این قشر شده است.