لطفا کمی صبر کنید

داداشی: وزارت خارجه در زمینه تجاری با آذربایجان منفعلانه عمل کرده است

نماینده مردم آستارا با بیان اینکه اقتصاد شهرهای مرزی وابسته به روابط اقتصادی با همسایگانشان است، خواستار مذاکره وزارت خارجه برای برداشتن ویزای جمهوری آذربایجان از سوی این کشور شد.