لطفا کمی صبر کنید

برخی فکر می‌کنند بر سر سوال از رئیس جمهور در مجلس معامله می‌شود

نماینده مردم شاهین‌شهر نسبت به پس گرفتن امضاهای برخی نمایندگان برای طرح سوال از رئیس جمهور انتقاد کرد.