لطفا کمی صبر کنید

مرتضوی: هیچ‌گونه احضار و دعوتی از من نشده است

رکنا: سعید مرتضوی دادستان وقت تهران در واکنش به خبر صدور حکم جلبش، اعلام کرد: تا به حال از طرف اجرای احکام هیچ‌گونه…