لطفا کمی صبر کنید

آلمان «پناهگاهی امن» برای پ‌ک‌ک است

وزیر خارجه ترکیه، آلمان را متهم کرد که به پناهگاهی امن برای عناصر حزب کارگران کردستان تبدیل شده است.