لطفا کمی صبر کنید

به خاطر اعراب سفیرمان را از ایران خارج کردیم، ولی آنها درها را به رویمان بستند

سخنگوی وزارت خارجه قطر تاکید کرد که جهان به این درک رسیده است که بحران خلیج(فارس) کوچک نیست و دوحه در متقاعد کردن افکار عمومی و سازمان‌های جهانی نسبت به مواضع خود، موفق بوده است.