لطفا کمی صبر کنید

برگزاری یازدهمین نشست کمیسیون مشترک برجام در ۲۵ اسفند

پایتخت اتریش در ۲۵ اسفند میزبان یازدهمین نشست کمیسیون مشترک برجام در سطح معاونان سیاسی وزیران خارجه ایران و ۱+۵ است.