لطفا کمی صبر کنید

آژانس در جایگاه تفسیر برجام نیست

نماینده دائم ایران در آژانس با اشاره به برخی تفاسیر خودسرانه از برجام، گفت: آژانس در جایگاه تفسیر برجام نیست و این موضوع منحصرا در صلاحیت کمیسیون مشترک قرار دارد.