لطفا کمی صبر کنید

دادستان تهران ملکف به رسیدگی به تخلفات و هنجارشکنی مراسم روز زن شد

دادستان کل کشور،به دادستان عمومی و انقلاب تهران دستور داد با بررسی مراسم برگزار شده در برج میلاد تهران تحت عنوان بزرگداشت روز زن برخورد لازم را با هنجارشکنان و متخلفان این مراسم انجام دهد.