لطفا کمی صبر کنید

دشمنان دست از پا خطا کنند، بارانی از موشک بر سرشان خواهد بارید

معاون راهبردی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تاکید کرد: امروز همه دنیا به خوبی درک کرده اند که اگر دست از پا خطا کنند بارانی از موشک بر سر متجاوزان خواهد بارید.