لطفا کمی صبر کنید

دومین مجمع خیرین انجمن حمایت زندانیان مرکز برگزار شد

دومین مجمع خیرین انجمن حمایت زندانیان مرکز با حضور جمعی از خیرین و هنرمندان در محل این انجمن برگزار شد.