لطفا کمی صبر کنید

اعضای دولت دوازدهم با سکوت خود میدان را برای مخربان باز نکنند/ فضا برای گفت‌و‌گوی ملی به ویژه درباره حصر فراهم شده است

ایلنا: استان‌دار سمنان با اشاره به اینکه اعضای دولت باید از دستاوردهای دولت دفاع کنند، گفت: هنگامی که کابینه سکوت می‌کند، میدان تخریب را برای رقبای دولت فراهم می‌کند که این کار باعث می‌شود خدمات صورت گرفته دیده نشود.