لطفا کمی صبر کنید

روبوسی به روش دیپلماتیک/ ظریف و وزیر خارجه عربستان در آغوش هم!

رکنا: دلیل این کار هم احترام متقابل و هم دوستی دیرینه‌ای بود که با الجبیر داشتم.