لطفا کمی صبر کنید

«انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران» تحکیم وحدتی شد

« انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران» به عضویت دفتر تحکیم وحدت درآمد.