لطفا کمی صبر کنید

انفجار انتحاری در کابل

یک انفجار انتحاری پایتخت افغانستان را لرزاند.