لطفا کمی صبر کنید

انگلیس باید جوابگوی ضعف حفاظت این کشور در حمایت از سفارتمان باشد/این موضوع را از کانال‌های دیپلماسی پیگیری می‌کنیم