لطفا کمی صبر کنید

انگلیس باید جوابگوی ضعف حفاظتش در حمایت از سفارتمان باشد/این موضوع را از کانال‌های دیپلماسی پیگیری می‌کنیم