لطفا کمی صبر کنید

رفتارهای احمدی‌نژاد برای نظام هزینه دارد، نه رفع‌حصر

یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: احمدی‌نژاد با این کارها درپی بدست آوردن پایگاه از دست رفته مردمی و بدنبال ارتقاءجایگاه خود است و این رفتارهای احمدی‌نژاد برای نظام هزینه در بر خواهد داشت.