لطفا کمی صبر کنید

متعرضان به سفارت انگلیس در لندن به ایستگاه پلیس برده شدند

سفیر ایران در بریتانیا از دستگیری و انتقال چهار جوان مهاجم به سفارت کشورمان به ایستگاه پلیس خبرداد.