لطفا کمی صبر کنید

خسارت تندباد در ارومیه

وزش تندباد در ارومیه علاوه بر ایجاد خسارت در این شهر، باعث ایجاد طوفان نمک در حاشیه دریاچه ارومیه شد.