لطفا کمی صبر کنید

موضع ترکیه برای انجام عملیات مشترک در عراق

نخست وزیر ترکیه اعلام کرد: هر زمان که نیاز باشد در شمال عراق عملیاتی را برگزار خواهیم کرد.