لطفا کمی صبر کنید

تحولات جدید سینمای ایران

نگارش آیین‌نامه جدید اکران در روزهای منتهی به سال اتفاقی است که حواشی بسیاری ایجاد کرده، از یک سو تعیین‌ ‌تکلیف نمایش فیلم‌های نوروزی سینماها و از سوی دیگر تنظیم آیین‌نامه‌ای که تا حد ممکن بتواند بسیاری از مشکلات پیش‌آمده در ماه‌های اخیر را برطرف کند.