لطفا کمی صبر کنید

درمیشیان: داغ اخراج شهنواز هنوز بر پیشانی‌اش بود

همايون شهنواز در حالى رفت كه هنوز داغ اخراجش از تلويزيون بر پيشاني‌اش بود. اوايل انقلاب به جرم ساخت سريال «دليران تنگستان» از تلويزيون تسويه و اخراج شد؛ مجموعه‌اى كه پس از انقلاب بارهاوبارها از تلويزيون پخش شده است.