لطفا کمی صبر کنید

نقد تند مولاوردی: مثل رادیو اسرائیل حرف می‌زند!

پس از گذشت چهار‌دهه باید از رویه‌های خود تغییر مسیر دهیم و به حداقل استاندارد‌های حقوق بشری مقید شویم.