لطفا کمی صبر کنید

انتقاد کارشناسان اقتصادی بی عقلی نیست