لطفا کمی صبر کنید

ربیعی در مقابل تحقیر کارگران سکوت را جایز نمی‌داند/ آیا باید پول درمان کارگر را به حساب بدهکارِ بدحساب ریخت ؟

نماینده مردم تهران گفت: مرغ عزا و عروسی کارگران هستند و به وزیرکار بابت ابراز مخالفت با این اقدامات می‌تازند و احضار می‌کنند و... اما خشم گرفتن به علی ربیعی مشکلی از طراحان این سناریو حل نمی‌کند .