لطفا کمی صبر کنید

دیدار وجوانان و جوانان تهرانی و البرزی عازم اردوهای راهیان نور،با رهبرانقلاب

وجوانان و جوانان تهرانی و البرزی عازم اردوهای راهیان نور،با رهبرانقلاب دیدار کردند.