لطفا کمی صبر کنید

دعوت رئیس مجلس فدرال روسیه از جلالی برای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری این کشور

رئیس مجلس فدرال روسیه از جلالی جهت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری این کشور، دعوت بعمل آورد.