لطفا کمی صبر کنید

برخورد با مصادیق خرد و فردی موضوع قیمت خودرو با توجه به پراکندگی آن، کار سختی است

رییس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: برخورد با مصادیق خرد و فردی موضوع قیمت خودرو با توجه به پراکندگی آن کار بسیار سختی است، ولی با برخی اقلام درشت این موضوع که به صورت واردات و دپوی انبوه صورت گرفته، می‌توان برخورد کرد.