لطفا کمی صبر کنید

ایران نقش تاثیرگذاری در منطقه داشته و امیدوار به توسعه همکاری‌ها است

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل با بیان اینکه ایران نقش تاثیرگذاری در منطقه داشته و امیدوار به توسعه همکاری ها هستیم، گفت: ایران آماده گسترش همکاری ها است و برای تحقق این مهم بسیار اهمیت دارد.