لطفا کمی صبر کنید

مسئولان انگلیس باید پاسخگوی تعرض صورت گرفته به سفارت کشورمان باشند

عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: مسئولان کشور انگلیس ضمن عذرخواهی از مردم، باید پاسخگوی تعرض صورت گرفته به سفارت کشورمان باشند.