لطفا کمی صبر کنید

اجازه ندادیم مسائل جناحی در موضوع راهیان نور و دفاع مقدس وارد شود

رکنا : رئیس ستاد مرکزی راهیان نور کشور گفت : به هیچ وجه اجازه ندادیم مسائل جناحی در موضوع راهیان نور و دفاع مقدس وارد ش…