لطفا کمی صبر کنید

دولت باید بودجه سازمان منطقه آزاد و ویژه اقتصادی را تصویب کند

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس، گفت: دولت باید بودجه تلفیقی سازمان منطقه آزاد و ویژه اقتصادی را به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی تا پایان تیرماه تصویب کند.