لطفا کمی صبر کنید

«الشیرازیون»جریان شیعه انگلیسی/نفود سرویس‎های امنیتی درآن جدی است

کارشناس ارشد غرب آسیا گفت: نفوذ سرویس های امنیتی در جریان‌های افراطی بسیار راحت است و همان‌طور که این دستگاه‌ها در جریان‌هایی همچون داعش رخنه کرده‌اند،قطعاً در جریان شیرازی‌ها هم نفوذ دارند.