لطفا کمی صبر کنید

دولت انگلیس می‌توانست جلوی هجوم چند نفر از اوباش را بگیرید

ایلنا: ولایتی گفت: پلیس و دولت انگلیس اگر می‌خواست می‌توانست جلوی هجوم چند نفر از اوباش را بگیرید و از این بابت باید پاسخگو باشد.