لطفا کمی صبر کنید

جابری انصاری: ملتها قربانیان اهداف سیاستمداران جنگ طلب هستند

دستیار ارشد وزیر خارجه در امور ویژه سیاسی گفت: متاسفانه ملتها قربانیان اهداف جاه طلبانه و غیر منطقی سیاستمداران جنگ طلب هستند.