لطفا کمی صبر کنید

حضور سه هزار و 605 زن در پست‌های مدیریتی وزارت کشور

دستیار ویژه رئیس جمهور در امورحقوق شهروندی با اشاره به وجود سه هزار و 605 زن در پست‌های مدیریتی وزارت کشور، گفت: حقوق شهروندی زنان در دولت دوازدهم با حساسیت بیشتری پیگیری می شود.