لطفا کمی صبر کنید

دریاچه ارومیه جان گرفت

با افزایش بارندگی در روزهای اخیر و رهاسازی آب برخی از سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه، میزان آب این دریاچه افزایش یافت.